MedlemsinfoMedlemsavgift


Vuxna 200 kr per år och

inkluderar tidningen Square-Info.

Ungdomar upp till 25 år 100 kr.


Vårt Bankgiro


165-6511


Swish-nummer


123 641 53 68


Organisationsnummer


802471-0819


Kursavgift för nybörjare


400 kr, gäller för både

höst- och vårtermin

och inkluderar medlemskap i

Squaredansklubben Skogsstjärnan

samt kursinformation.


Kursavgift för övriga kurser

(Mainstream/Plus/A1/A2)


200 kr per termin ,

eller 20 kr per gång.


Fika


Fika ingår i kursavgiften.

200 kr för hela terminen

eller 20 kr per gång.


Kursansvarig


Sdk Skogsstjärnan

Karlstad

Ronny Norring

073 - 041 90 27


Kursansvarig


Sdk Skogsstjärnan

Filipstad

Ove Andersson

070 - 579 11 03Ordförande (e-post)

Karin Lundberg, 070-399 24 71


Kassör (e-post)

Hans Persson, 070-538 39 13


Sekreterare (e-post)

Jörg Drenske 073-667 47 51


Ledamöter

Kjell Liljeqvist,

Lars-Kristian Henriksson

Birgitta Johansson Hidén

Ronny Norring, 073-041 90 27


Revisorer

Börje Englund, 070-530 19 03

Anders Lundberg

Revisorssuppleant

Sonia Åkermark, 073-157 56 78


Valberedning

Ulla Ask, * 070-654 16 80

Britt-Louise Norring

* sammankallande


Festkommitté Karlstad

Inger Persson, 070-657 19 35

Heidi Lovnér

Christin Lundell, 070-390 73 20

Nilsowe Lovnér, 070-852 11 49


Festkommitté Filipstad

Ulla Jageberg, 070-681 11 09

Ove Andersson, 070-579 11 03

Lisbeth Jageberg

Per Hellberg, 070-511 16 19


Sdk Skogsstjärnans

Representant

Brobyggarna Värmland

Karin Lundberg


Web-ansvarig (e-post):

flyers m. m.

Tomas Lövgren