MedlemsinfoMedlemsavgift


Vuxna 250 kr per år (fr o m 2025) och

inkluderar tidningen Square-Info.

Ungdomar upp till 25 år 125 kr.


Vårt Bankgiro


165-6511


Swish-nummer


123 641 53 68


Organisationsnummer


802471-0819


Kursavgift för nybörjare


400 kr, gäller för både

höst- och vårtermin

och inkluderar medlemskap i

Squaredansklubben Skogsstjärnan

samt kursinformation.


Kursavgift för övriga kurser

(Mainstream/Plus/A1/A2)


200 kr per termin ,

eller 20 kr per gång.


Fika


Fika ingår i kursavgiften.

200 kr för hela terminen

eller 20 kr per gång.


Kursansvarig


Sdk Skogsstjärnan

Karlstad

Ronny Norring

073 - 041 90 27


Kursansvarig


Sdk Skogsstjärnan

Filipstad

VilandeOrdförande (e-post)

Karin Lundberg, 070-399 24 71


Kassör (e-post)

Hans Persson, 070-538 39 13


Sekreterare (e-post)

Birgitta Johansson Hidén

073-4614175


Ledamöter

Christin Lundell,

Lars-Kristian Henriksson

Peter Friessnegg

Ronny Norring, 073-041 90 27


Revisorer

Anders Lundberg

Mary Eriksson

Revisorssuppleant

Lars Nilsson


Valberedning

Hans Linman *

Vakant

* sammankallande


Festkommitté Karlstad

Inger Persson, 070-657 19 35

Heidi Lovnér

Christin Lundell, 070-390 73 20

Nilsowe Lovnér, 070-852 11 49


Festkommitté Filipstad

Vilande


Sdk Skogsstjärnans

Representant

Brobyggarna Värmland

Karin Lundberg


Web-ansvarig 

flyers m. m.

Birgitta Johansson Hidén

073-4614175

(birgittajohanssonhiden@gmail.com):