Om oss


Sun Town och Clear River bildar Sdk Skogsstjärnan

Efter att både SunTown Squaredancers och Clear River Dancers haft gemensamma träningskvällar sedan 2011 så beslutade det gemensamma medlemsmötet den 3 november 2012 att bilda en ny klubb med namnet "Squaredansklubben Skogsstjärnan."


Båda klubbarna, som bildades på 80-talet i Karlstad, hade märkt av en nedgång av antalet medlemmar på sina respektive träningar och ansåg att detta skulle ge squaredansen i Karlstad en positiv utveckling.

De två föreningarnas respektive årsmöten tog 2012 enhälliga beslut om att fortsätta med verksamheten i en helt ny förening* och inte låta en förening gå upp i den andra.

*Sdk Skogsstjärnan ser 12 december 2012 som sitt officiella "födelsedatum".


SunTown Squaredancers

SunTown Squaredancers bildades i början av 1980-talet och blev 1986 medlem i det svenska squaredansförbundet, SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs).

Från att från början vara en liten förening växte den och hade 2011 cirka 100 medlemmar. Aktiviteterna i klubben bestod av bland annat nybörjar- och fortsättningskurser samt uppvisningar.


SunTown var en av de största squaredanceföreningarna i Värmland och 2004 anordnade man, tillsammans med tre andra värmländska klubbar, "Swedish Square Dance Convention" här i Karlstad där ca 1600 dansare träffades under tre dagar.

Succén med squaredanceconvention upprepades 2010, och då som ett convention för hela Europa, "European Square Dance Convention" med dansare från hela världen.


Clear River Dancers Karlstad

Föreningen bildades 1986 och hette från början Square Thru. Ordförande och drivande kraft var Lars Andersson *. Till en början dansades i en källarlokal på Mossgatan 22C, men senare fick klubben tillgång till en lokal på Kronoparken och därefter på Rudsskolan.


På årsmötet den 11:e januari 1987 ändrades namnet till Clear River Dancers Karlstad. Föreningen anslöts också till SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs). En handfull medlemmar från den gamla föreningen är fortfarande aktiva i SDK Skogsstjärnan.


I Clear River Dancers informationsblad kunde man läsa:

Clear River Dancers är föreningen där det är tillåtet att göra bort sig, att skratta och ha roligt, där ALLA är en i Familjen, där ingen är utanför och ingen är för mer, med andra ord, VI.


    Återberättat av Kjell L.

 

* Lars Andersson och Lars Jonsson var två personer som ivrade särskilt för en allians mellan squaredansklubbarna i Värmland.  Numera finns det även en sådan klubbsamverkan genom Värmlandsalliansen BROBYGGARNA.   

Hemsida: www.brobyggarna-varmland.weebly.com 


Ordförande (e-post)

Karin Lundberg, 070-399 24 71


Kassör (e-post)

Hans Persson, 070-538 39 13


Sekreterare (e-post)

Jörg Drenske 073-667 47 51


Ledamöter

Kjell Liljequist, 070-314 67 56

Christin Lundell, 070-390 73 20

Birgitta Johansson Hidén

Ronny Norring, 073-041 90 27


Kursansvarig Filipstad

Ove Andersson, 070-579 11 03


Kursansvarig Karlstad

Ronny Norring, 073-041 90 27


Web-ansvarig (e-post)

flyers m.m..

Tomas Lövgren, 076-030 84 88


Revisorer

Börje Englund, 070-530 19 03

Anders LundbergRevisorssuppleant

Sonia Åkermark, 073-157 56 78


Festkommitté Karlstad

Inger Persson 070-657 19 35

Heidi Lovner 070-865 42 51

Christin Lundell, 070-390 73 20

Nilsowe Lovnér, 070-852 11 49


Festkommitté Filipstad

Ulla Jageberg, 070-681 11 09

Ove Andersson, 070-579 11 03

Per Hellberg, 070-511 16 19

Lisbeth Jageberg 070-530 28 80


Sdk Skogsstjärnans

Representant

Brobyggarna Värmland

Karin Lundberg, 070-399 24 71


Valberedning

Ulla Ask, 070-654 16 80

Britt-Louise Norring 072-311 60 28

*sammankallande


Bankgiro

165-6511

Swish-nummer

123 641 53 68

Organisationsnummer 

802471-0819