Dansnivåerna


Vad innebär Basic, Mainstream och Plus?

På kurser och dansprogram står ofta olika förkortningar och/eller benämningar på de olika dansprogrammen. Här beskrivs i stora drag skillnaderna mellan de olika programmen och vad man lär sig på de olika kurserna.


Hur många call behöver man kunna?

Det finns tusentals olika squaredanscall som används eller har använts under historiens lopp. I modern amerikansk squaredans har man försökt att standardisera olika dansprogram så alla vet vilka call som tillhör ett visst program. Det gör att antalet call som används i praktiken är betydligt färre än alla de call som nedtecknats. Men det innebär också att man kan dansa på sin nivå, alldeles oavsett var i världen man är. En Basic-dans innehåller samma call, oavsett om man dansar i USA, Australien eller i Värmland.


En del kallar programmen för "nivåer", vilket inte är fel. Oavsett vad man kallar dem, så är det bra att man kan en nivå ordentligt, innan man försöker ge sig på nästa. Det är vanligt att det kan bli kurser i minst två terminer innan man kan börja dansa ett visst program/nivå. Det kan dessutom behövas något års dansträning på varje nivå innan man behärskar den.


Basic

Förkortning: B

Basic består av de grundläggande callen som är nödvändigt för att dansa på större danser och Convention. Basic består numera av 51 call, och när man behärskar dessa har man möjlighet att bli graduerad som Basic-dansare. Gradueringen sker vanligtvis på våren efter att man genomgått två terminer på en Basic-kurs (nybörjarkurs).

 

Under några år var Basic avskaffat som ett eget program. Det sågs som ett delprogram av Mainstream. Då användes ofta termen M51 (De första 51 callen av Mainstream). Sedan september 2006 är dock Basic-programmet tillbaka igen och numreringen ändrades något. Basic-callen delas ofta upp i del 1 (30 call) och del 2 (resterande 21 call).


Ofta anordnas danser på kursnivå, dvs. när deltagarna bara har lärt sig vissa av callen på ett visst program. Detta kan då betecknas som B30, B40 eller liknande. Det innebär alltså de första 30 (del 1) respektive 40 callen ur Basic-programmet.


Mainstream

Förkortning: M

Mainstream består av sammanlagt 68 call, men de första 51 är ju redan genomgångna på Basicnivån. Förutom 17 nya call, så förväntas man på denna nivå också kunna lite varianter av Basic-callen. Detta kallas ibland för DBD (se nedan). Det är inte självklart att man ska gå denna kurs när man graduerats. Det är viktigt att man dansat mycket Basic också.


Vad innebär DBD ?

DBD betyder "Dance by Definition” och ska ses som lite mer än "Standard Positions", som är de vanligaste startformationerna och parförhållanden för olika call. Det är väl ett lite luddigt utryck, eftersom så gott som all squaredans är "by Definition".

I princip innebär uttrycket att du ska kunna dansa utefter vad som står i definitionerna även om du är på en konstig plats, i en konstig formation eller i ett ovanligt parförhållande.


Det är exempelvis ganska få call inom squaredansen som är könsbundna, dvs. att herrarna gör en sak och damerna en annan. Ändå tränar man i början oftast call enbart från "Standard Positions", där damen är till höger och herren till vänster. Att utföra ett call när paren är "sashay", dvs. herren till höger och damen till vänster, känns ofta väldigt konstigt för dem som bara har dansat i standardpositionerna.


Vi försöker att redan så tidigt som möjligt lära ut squaredans som "All Positions", så att inte half-sashay:ade call kommer som en total överaskning på högre nivåer. DBD är inte något som hör till en viss nivå. Vi kan prata om Plus-DBD likväl som Basic-DBD. Det anger bara att dansen kan vara mer krävande när det gäller definitionskunskaper än normalt.


Plus

Förkortning: P eller +

Plus är ett av de populäraste programmen och många väljer att stanna på den nivån.. Det omfattar de 68 Mainstream-callen och ytterligare 31 call, sammanlagt 99 call. För att gå en pluskurs, måste man naturligtvis ha lärt sig Mainstream, men man bör också ha något års danserfarenhet på Mainstream. Förutom de nya callen, av vilka flera är både långa och svårare, så finns det på plusnivån också många fler varianter av Basic- och Mainstream-call.


Advanced

Förkortning: A1 och A2

Advanced är uppdelat i två nivåer: A1 och A2. A1 omfattar 45 nya Call och ett till två "Concept". A2 omfattar 35 ytterligare call och ett eller två "Concept" (beroende på hur man räknar).


Advanced är precis vad det heter - avancerat. Det är till och med svårt att räkna ut hur många call som ingår. De koncept som införs i Advanced innebär att man ska kunna tillämpa en viss "regel" på ett annat call vilket gör att antalet kombinationer växer. På A1 finns exempelvis "As Couples"-konceptet. Detta är ett av de enklaste koncepten, då det innebär att det call som vi vanligtvis gör individuellt, istället ska göras som ett par.


Men då det kan tillämpas på alla call som inte omfattar alla åtta dansare, blir det plötsligt väldigt många fler kombinationer. Advanced-dansarna kan räkna ut hur callet förändras med ett visst koncept. Men därför krävs det ganska mycket av en Advanced-dansare. Man måste kunna definitionerna väl och kunna dansa olika call från alla tänkbara - och ibland otänkbara - positioner och formationer. För att börja en Advanced-kurs bör man ha dansat Plus både bra och ofta.


Challenge

Förkortningar: C1, C2, C3A, C3B, C4

För de riktigt avancerade dansarna som gillar att sysselsätta hjärnan med kontinuerlig problemlösning finns Challengenivåerna. I Skogsstjärnan har vi normalt inga danser på C-nivåerna. På var och en av de olika C-nivåerna tillkommer många nya call (c:a 100) och ett 10-tal olika koncept, vilket gör det mer eller mindre omöjligt att räkna antalet egentliga call.


Och om Advanced ställer stora krav på definitionskunskaper, så är det ändå mer så när det gäller Challenge. Den allra högsta nivån - C4 - dansas väldigt sällan och i Sverige går det knappast att samla fler C4-dansare än till någon enstaka square.